ประกาศ : เว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วครับ ^ ^

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

โปรเป้า SF เลือกสีได้


- โปรเป้าเกมส์ SF เลือกสีได้นี้สามารถเลือกสีได้ตามใจชอบของผู้ใช้

- ส่วนวิธีใช้งานนั้นง่ายมากๆทำการโหลดโปรเป้าสีแล้วทำการเปิดโปรเป้าสีและกดเลือกสีที่ต้อง

  การใช้งานกด F5 เปิดโปร และ F6 ทำการปิดโปรต้องทำการเปิดโปรและตั้งค่าและกดใช้งานโปรก่อนที่

  จะเข้าเกมส์ SF เท่านั้น

Password ในการ แตกไฟล์ คือ hackgg6142