ประกาศ : เว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วครับ ^ ^

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โปรเป้า เกมส์ xshot

โปรเป้า เกมส์ xshot• ทำการเปิดโปร x-shotแล้วเข้าเล่นเกมส์ตามปกติ


• เมื่อเข้าเล่นเกมส์แล้วสลับหน้าจอมาตั้งค่าของโปร x-shotแล้วกดปุ่มเปิดปิดได้เลยคับ2 ความคิดเห็น: