ประกาศ : เว็บไซต์ได้ทำการปรับปรุงเสร็จแล้วครับ ^ ^

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประกาศ ด่วน !!

ประกาศ ด่วน !!


• ประกาศ ในวันที่ 14 / 11 / 53 ทางทีมงานจะ ... ??? ^ ^

 • เปลี่ยนที่ Download จาก upload-thai เป็น upload.one2car

•  ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ในการเปลี่ยนที่ Download

• เพื่มเติม itti_ittizayo2345@hotmail.com


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น